Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Γέμελλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γέλως Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαυάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαλέστης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαιτέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γάϊος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαϊανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βυζαντία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βριζῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βότρυς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βοΐσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιτελλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βίλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιλοίτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βικτωρῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βίθυς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιβώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βετταλός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βερονίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια