Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Δημητριάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δημητρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δήμαρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δερκυλίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δέρδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δέος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δεξίλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δεντοῦς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δένβερ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δεινίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δάφνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δανάη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δαμόνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαμόγνητος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δάδα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δαβρείας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀκτή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀκή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἄκανθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἰσχυλῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια