Γαυάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 205 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 129. Για την προσωπογραφία βλ. RE VII (1910), 855-856· Tataki 1988, αρ. 344, 345· Tataki 1998, 285 αρ. 2.

Σχόλια: 

Ιστορικό μακεδονικό όνομα ελληνικής ετυμολογίας. Ο Hoffmann (1906, 129) υποστηρίζει την προέλευση του ονόματος από το ομηρικό ἀγαυός ('επιφανής, ευγενής, ένδοξος, λαμπρός') και το επίθημα -ᾱνής. Αδελφός του πρώτου Μακεδόνα βασιλιά, Περδίκκα Α' (Τημενίδες).

Γεωγραφική διασπορά: