Γαϊανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γαεϊανός (3ος αι. μ.Χ., Πελαγονία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135B.30 (2) 181 μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 82.6 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 926 & XLVIII 827 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.317 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.182.10 (6) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  Sp. 71 (1931), 40 αρ. 89 & K140 (= 71 (1931), 153 αρ. 384) (7) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ.,  αδημ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 65/II  (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  Sp. 71 (1931), 61 αρ. 132 (9) 219 μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 55 αρ. 110  (10) 325 μ.Χ., SEG XLIV 561 (11) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ο-3ος αι. μ.Χ., αδημ. (Stobi) (12) Μακεδονία (Πελαγονία) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.243 (13)  3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.249 (14) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.273 (15) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Mojno) 253-259 μ.Χ., IG X.2.2.173 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες αναφορές από την Έφεσο τον 1ο αι. μ.Χ. (98-102 μ.Χ.) και την Κιλικία την αυτοκρ. περ.