Βιλοίτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βλ. και Φιλοίτιος.

Χρονολόγηση: 
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-1ος αι. π.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 182

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 332.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς.

Γεωγραφική διασπορά: