Βιβώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ελλην. περ., SEG XXXVI 609  

 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, αρ. 331.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: