Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Βενοῦστα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βελισάριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βάστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βάσσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βάσσιλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βασιλική Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βαρναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βαρδίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βαλεντῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βάλακρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βακχύλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βακχίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βάκχιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βαδήα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀβάσκαντος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια