Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Αἰνείας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἰλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἴκκυρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἴγλη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηνώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἅδυμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἁδύλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἄδμητος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἁδίστα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἁδέα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀδαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγροτέριον Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγοραῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἅγνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἁγησίστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγέλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγάνωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαΐς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθωνᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθοφόρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια