Γαλέστης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 2ος αι. π.Χ., SEG L 655 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., SEG XXIV 504a, c & ΕΚΜ 1, Βέροια 160 (3) 1ος αι π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.8 (4) 1ος αι π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.8 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 317.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 340, 341, 342, 343.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τις Αιγές τον 2ο αι. π.Χ.