Βυζαντία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Byzantia (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 6ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 307

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 694.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Πομπηία, 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Θράκη τον 6ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: