Βικτωρῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βικτωρεῖνος (2ος αι. μ.Χ., Βέροια, Αθήνα / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Βεικτωρῖνος (3ος αι. μ.Χ., Θράκη / 3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 260.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 333.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά στη Σικελία την αυτοκρ. περ. Τελευταία αναφορά στην Κορινθία τον 6ο αι. μ.Χ.