Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀγαθοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθόβουλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθήμερος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθημερίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθάνωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγάθα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βότριχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γρηγόριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γραφίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γρατίσημα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γράπτη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γοργόνις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλυκιννώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γλύκερος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλαυκιννώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γλαυκίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γερόντιν Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γεροντία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γερμανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια