Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἰόλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰνάχιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱλαρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἴκαρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱερώνυμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱεροκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱέραξ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰασόνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰανουαρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Θησεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θεόφιλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θεοφίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Θεόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θεοδώρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Θεόδουλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θεοδούλη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Θεόδοτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θεοδότη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Θεοδόσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θεογένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια