Γαιτέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.65 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 239-229 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 45.31 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) ελλην. περ., SEG XLIII 373 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 223 π.Χ.,  IG X.2.1.2.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 143·  Kalleris 1954 [1988], 291-292, κ.α.·  Masson 1998, 118· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 192 σημ. 9·  Hatzopoulos 2000, 114. Για την προσωπογραφία βλ. Τataki 1998, 285 αρ. 1.                                                  

Σχόλια: 

Κοινό μακεδονικό όνομα αβέβαιης ετυμολογίας (είτε φωνητική παραλλαγή, τυπική της μακεδονικής διαλέκτου, του αμάρτυρου ελληνικού *Χαιτέας < ουσ. χαίτη, είτε προέλευση από το δωρικό γαῖτας 'αγρότης, γεωργός'). Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από τη Μακεδονία, τον 5ο αι. π.Χ.