Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἡγήσιλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἡγήσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζώσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζωσίμη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ζωσᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζώπυρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζωπυρίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζωΐχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ζωΐλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζώη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ζιπᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζηνόβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζάνατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δωρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δρόσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δράκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δρακοντίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δράκας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δουλκίτιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δόναξ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια