Βριζῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βριζεῖνος  (3ος αι. μ.Χ., Βέροια), Brizinus (4ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία) 

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 225 μ.Χ., ILeukopetra 71.13

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Βέροια, τον 3ο αι. μ.Χ. Τελευταία αναφορά από την Κάτω Ιταλία (Απουλία) τον 4ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: