Βοΐσκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 112 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.42

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
100
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη αναφορά από τη Θεσσαλία τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταίες αναφορές από την Ταυρίδα τον 2ο αι. μ.Χ.