Παμφυλία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ῥοῦφος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥουφῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥόδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λογγῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λιμναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωνίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωνίδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεόντιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λάκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λᾶγος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κυριακός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρίσπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρισπῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρισπῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κράτερος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κόνων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Παμφυλία