Κράτερος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Craterus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 321-270 π.Χ., FGrH 342· CEG II 878 (RE (1)) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 130 π.Χ., PBad II 2.35, 46 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αρχές 3ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 46.16 (4) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 145.10 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 359-336 π.Χ., Πρόκλος, in R. 2.116 (6) < Δελφοί, Ωρωπός π. 60 π.Χ., IG VII.420.12 (= Πετράκος 1997, αρ. 528 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.327.1 (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.514 (9) 141 μ.Χ., IG X.2.1.137.11 (πρβ. BCH 97 (1973), 587) (10) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.349.2, 9 (11) Μακεδονία (Ορεστίδα) π. 370-321 π.Χ., πολλαπλές αναφορές σε Αρριανό,  Πλούταρχο, Διόδωρο, Πολύαινο· CEG II 878· ID Index σ. 57 (RE Supplbd. 4 (1a)· Berve 446)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
136