Παμφυλία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Καλπουρνιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλόκαιρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κάλλιστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλίστη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κάλλιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλιόπη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Καλλίνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλικλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξένων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φρόντων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φῖρμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλουμένη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλοπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλόξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τύχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τρωΐλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τρύφων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τρυφέρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τρόφιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Παμφυλία