Λεωνίδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Leonides (2ος αι. π.Χ., Σπάρτη), Leonidas (1ος αι. π.Χ., Σικελία / 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Λεωνείδας (1ος-2ος αι. μ.Χ., Πάτρα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 641 (2) Μακεδονία π. 330 π.Χ., Κούρτιος 7.2.35· Πολύαινος 4.6.6· Διόδωρος 20.19.4 (Berve 470) (3) Μακεδονία 320 π.Χ., RE (5) (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 237-241 μ.Χ., ILeukopetra 86.5· 95.3  (5) 241 μ.Χ., ILeukopetra 95.4 (6) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) π. 225-200 π.Χ., SEG XL 526.4 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 66 μ.Χ., IG X.2.1.70.11 (8) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.21.1 (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 321 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., σ. 84 αρ. 62.24 (10) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186.2, 42 (11) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 3ος αι. μ.Χ.,  JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 18 αρ. 12.46

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
112