Κράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κράτε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα, Κάτω Ιταλία /5ος αι. Εύβοια, Αττική), Crates (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα 4ου αι. π.Χ., Πλούταρχος, Ηθικά 179A (2) Μακεδονία < Αθήνα 3ος αι. π.Χ., IG II2.9262 (πρβ. ZPE 29 (1978), 68) (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 223 π.Χ., PTeb 815 απόσπ. 4 recto I, 18

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
138