Λιμναῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λιμνε͂ος (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 417-413 π.Χ., IG I3.89.68 (2) Μακεδονία 326 π.Χ., Πλούταρχος, Αλέξ. 63· Κούρτιος 9.5.15-16 (Berve 474) (3) Μακεδονία π. 285 π.Χ., SEG XXXVIII 619.4 (4) Μακεδονία 197 π.Χ., Πολύβιος 18.34.4 (RE (3)) (5) Μακεδονία < Αίγυπτος 171 π.Χ., PTeb 819.43 (6) Μακεδονία 168 π.Χ., Πολύβιος 29.4.6 (RE (4)) (7) Μακεδονία (Αλμωπία-Μοναστηράκι) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXVIII 546 (8-9) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142. 3 (10) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 188 (11) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 130 (12) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.17 (13) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κοζάνη) 2ος αι. π.Χ., EAM 3 (14) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Δρέπανο) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 95 (15) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Εξοχή) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 94 (16) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 119 αρ. 5.4 (17) Μακεδονία (Τυμφαία-σημ. Άγιος Γεώργιος) 3ος-2ος αι. π.Χ., EAM 74 (18) Μακεδονία; 226 π.Χ. Πολύβιος 5.90.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
59