Ῥουφῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ῥουφεῖνος (αυτοκρ. περ., Αθήνα, Βιθυνία, Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Κόρινθος, Ιωνία, Μυσία, Μεγαρίδα / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Ιωνία, Λυδία, Σπάρτη κ.α.), Ῥουφῆνος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 4ος-5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 279

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
99