Παμφυλία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Τιτιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τιμοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τιμόθεος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλοκύριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλίππα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλήμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φαῦστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φαυστῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τήλεφος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τέρτυλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τερτία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τέρπνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τατιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰωάννης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱστιαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσιδώρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Παμφυλία