Κυριακός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος αι. μ.Χ., Feissel  1983, 231, 2 (= Pilhofer 71) (2) 4ος-5ος αι. μ.Χ.,  Feissel 1983, 243 (= Pilhofer 274) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.783 (= Feissel  1983, 174) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
80