Ῥόδων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ῥοδώνιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσπιές), Ῥωδώνιος (1ος αι. μ.Χ., Κύπρος), Rodo (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 190 ή 189 π.Χ., PHeid VIII 417.37 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. π.Χ. SEG XXVIII 678

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
111