Λεύκιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λεύκιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσπιές), Λευκιεία (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Λάρισα), Λεύκειος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.593 (2) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.995  (3) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 26 αρ. 62 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
290