Λεόντιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Leontius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία / 4ος/5ος αι. μ.Χ., Θράκη), Νεοντίου (γεν.: αυτοκρ. περ., Μυσία), Λεόντειος (4ος-5ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 224-218 π.Χ., πολλάπλές μαρτυρίες στον Πολύβιο,  RE (2) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 401.7 (3) 4ος-5ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 455.4 (= Feissel 1983, 295) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 4ος-5ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.788.2, 5 (= Feissel 1983, 177) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
84