Λέων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λέὀ̄ν (6ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Θήβα), Λεόντειος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Λάρισα), Leo (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη / 4ος-5ος αι. μ.Χ., βυζ. περ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δελφοί 327 π.Χ., CID II 97.30· 99 A, [0] (2) Μακεδονία 197 π.Χ., Πολύβιος 18.22.2 (RE (16) (3) Μακεδονία (Βισαλτία-Άργιλος) 364-357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 15 αρ. 1. 12 & σσ.73-74 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 254 (5) ΕΚΜ 1, Βέροια 307 (6) 177 μ.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.22 (7) 38 π.Χ., Robert 1936, 44.20-21 (= IG XII Suppl. σ. 149) (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος/3ος αι. π.Χ., FGrH 659· RE (25) (9) 3ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 6 (1992), 139 (10) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.23 (11-12) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.38 & 43 (13) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.25  (14) Μακεδονία (Εορδαία-Κόμανος) 2ος αι. μ.Χ., EAM 100  (15) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 154-166 μ.Χ. IG X.2.1472A-B (16) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.201.5 (17-18) IG X.2.1.202 και σ. 85 & 202.6 (19) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.905 (πρβ. BCH 97 (1973), 599) (20) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 676 (= IG II2.11958· Μύρτος, σσ. 269-270· LGPN II s.v. (82)) (21) Μακεδονία (Παιονία) μέσα 3ου αι. π.Χ., Παυσανίας 10.13.1· Syll3 394· SEG XII 263· AMNG III (2), 206 αρ. 1 (22) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 18 αρ. 14. 55 (23) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 580.2 (24) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 5ος-4ος αι. π.Χ., BE 1998, αρ. 245 (= Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, αρ. 56) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
892