Κόνων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ϙόνο̄ν (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Κόνο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Κόνο̄νος (γεν.: 4ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Cono (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Κώνων (βυζ. περ., Κρήτη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αυτοκρ. περ., ILeukopetra 155 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος) 74-95 μ.Χ., IG X.2.2.300.7· 325.26 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
291