Παμφυλία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ματρώνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαρσύας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μᾶρκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάρκελλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαρῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάξιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαξιμιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μακεδονις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μακεδόνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάγνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλέριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρέστης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνήσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νῦσα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νουμήνις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νουμήνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Παμφυλία