Παμφυλία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἱλαρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρήσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαρμόσυνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαρίξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαρίκλεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χάρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαιρέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὕμνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὕλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὑγίεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰοῦστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουνία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰούλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἱερομνήμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰάσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰακώβ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἴα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Θρασέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θησεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Παμφυλία