Σίρρα (σημ. Σέρρες)

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Τιμαρέτη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλητος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσίδοτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσιάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἵμερος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρήστη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσίδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἴθαρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θευδᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θεόπομπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θεοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἡρόδοτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἡρακλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἡρακλέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζώσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζωσιμᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζώσιλμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Σίρρα (σημ. Σέρρες)