Θευδᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Theuda (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 51 μ.Χ., SEG XLVI 744.13 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.36  (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 571 (= Pilhofer 545) (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ. Σέρρες;) 3ος αι. μ.Χ., IGB V 5931 (5) Μακεδονία (Τυμφαία-σημ. Αγ. Γεώργιος) αυτοκρ. περ., ΕΑΜ 30

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
43