Σίρρα (σημ. Σέρρες)

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Δημοσθένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημόνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημόκριτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημήτριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δέκιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀκοῦτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἇγις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλύκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαμικός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαλάτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γάϊος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βριαρεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βράσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βράσις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βουρείλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βούλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βοιωτός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βλάστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βίος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Σίρρα (σημ. Σέρρες)