Σίρρα (σημ. Σέρρες)

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πύρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πύλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρόκλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πουπλᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύκαρπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πίστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πέλοψ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παίβης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώσιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Στρατονίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Συντύχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σπάρκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σαυτίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μωμώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μοῦσα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μούκκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μουκιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Σίρρα (σημ. Σέρρες)