Ζωσιμᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 36

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 260

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Ιωνία και τη Λυκία την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Σικελία τον 3ο-5ο αι. μ.Χ.