Ἴθαρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἴθαρος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες;) 155 μ.Χ., Belomorski Pregled 1 (1942), 321 αρ. 6; (= Καφταντζής 2) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13