Σίρρα (σημ. Σέρρες)

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Κλεώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κλαυδία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κέτριζις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κερκίδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κέρδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κερδώλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κάσσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καπίτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξέννων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξάνθιλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλόφρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τορκοῦς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τορκουπαίβης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τορκούλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τορκουᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τόρκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τιμώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τιμόξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τιμοξενιανή; Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τιμόθεος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Σίρρα (σημ. Σέρρες)