Χρήστη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Chreste (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι, Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Creste (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Criste (2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Cresta (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Chresta (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Κρίστη (βυζ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 244  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 243 μ.Χ., Athena 12 (1900), 72 αρ. 9.1-2 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 57 (1933), 376 αρ. 31 (= Pilhofer 194) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.371.4· 372.2 (5) IG X.2.1.482 (6) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.807 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.836 (8) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 33 ή 133 μ.Χ., SEG XVI 411 (9) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., GVI 456a (10) Μακεδονία (Τυμφαία-σημ. Σύδενδρο) τέλη 3ου αι. μ.Χ., EAM 62.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
92