Θεόπομπος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεόπονπος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 200 π.Χ., Μεγαλόπολις / αυτοκρ. περ., Θήρα, Κύπρος, Αθήνα / 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία )

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 250 π.Χ., PColZen 54.4 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 250 π.Χ., PColZen 54.4, 12, 17, 43  (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.5 (= Καφταντζής 1)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
232