Ἵμερος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Himer (1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Himmer (1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εἵμερος (2ος αι. μ.Χ, Θεσσαλονίκη, Αθήνα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 3ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος, Σέρρες)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.884 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.811 (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.11 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19