Σίρρα (σημ. Σέρρες)

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Μούκασος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μοντανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μητρόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μέστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μεστίκενθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μεσκήνις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μένανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μέλισσα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ματρώνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάτα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μᾶρκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάρκελλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάξιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαντώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάντα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλέριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνήσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνησίμη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Εὔτυχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἑρμοῦς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Σίρρα (σημ. Σέρρες)