Ἰσιάς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰσιάς (ελλην. περ., Ιωνία / 2ος αι. π.Χ., Θράκη, Αιολία / 1ος αι. π.Χ., Δελφοί, Αθήνα / αυτοκρ. περ., Κύπρος, Πειραιάς, Κάτω Ιταλία, Λάρισα / 1ος αι. μ.Χ., Δελφοί, Θεσσαλονίκη / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πελαγονία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κρήτη, Αθήνα, Σέρρες, Βιθυνία, Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Εύβοια, Αθήνα / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Μέγαρα), Ἰσιάδος (γεν., 2ος αι. π.Χ., Ιωνία), Ἰσειάς (2ος-1ος αι. π.Χ., Αργολίδα), Isias (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ. Κάτω Ιταλία), Isia (αυτοκρ. περ. Κάτω Ιταλία), Εἰσειάς (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 48 μ.Χ., IG X.2.1.623C-D (2) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.357 (3) Μακεδονία (Μυγδονία- Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.867 (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 10 (= SEG XLIX 743) (5) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Mariovo) 132 μ.Χ., IG X.2.2.164 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-σημ. Μονή Λάβρας) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 776

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
85