Σίρρα (σημ. Σέρρες)

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἑρμῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἑρμαΐς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπιμελεάς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπικτοῦς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπάγαθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νίνναρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικόστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικόπολις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλερία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λούσαλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λοῦππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωδάμας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κτησιφῶν Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κόπρυλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κοΐντα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κοδρᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Σίρρα (σημ. Σέρρες)