Φίλητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φίλε̄τος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Filetus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Philetus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 1ος/2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Φίλειτος (αυτοκρ. περ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) τέλη 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 353  (2) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.5 (3) τέλη 3ου αι. μ.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 236.4 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XII 348 (5) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.14  (6) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 87 μ.Χ., IG X.2.2. 325.74 (7) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 286 μ.Χ., IG X.2.2.18C (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.251.10 (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.821 (10) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες)  155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.24 (= Καφταντζής 1) (11) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Kavadarci) (12) Μακεδονία (Χαλικιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., TAPA 69 (1938), 65 αρ. 17

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
154