Τιμαρέτη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Timarete (5ος/4ος αι. π.Χ., Αθήνα, Έφεσος), Τειμαρέτη (1ος ή 2ος αι. μ.Χ., Σέρρες / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ανάφη / 3ος αι. μ.Χ., Αργολίδα)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 33 ή 133 μ.Χ., SEG XVI 411

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21