Μακεδονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Βότρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γοργίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γοργάτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλαῦκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλαυκίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γέρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαιτέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βύττακος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βυργῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βρίσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βούπλαγος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βοῦκρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βούβαρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βορδῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βόλων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βόκρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βόηθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιλλέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιλιστίχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βαστικίλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Μακεδονία