Γοργάτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Gorgatas (γραμματεία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 334-330 π.Χ., Κούρτιος 7.1.38 (RE Supplbd. 4 (-)· Berve 232) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 205· Kalleris 1954 [1988], 291-292, κ.α. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 287 αρ. 13· Heckel 2006

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς μακεδονικό όνομα ελληνικής ετυμολογίας (< επίθ. γοργός "ορμητικός, ρωμαλέος, άγριος, γρήγορος"). Με το όνομα αυτό μαρτυρείται γιος μακεδόνα ευγενή στην υπηρεσία του Μ. Αλεξάνδρου (βασιλικοί παίδες).

Γεωγραφική διασπορά: